Przeskocz do treści

Program dla wolontariuszy

Jeśli…

 • jesteś studentem III, IV lub V roku lub absolwentem któregoś z następujących kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, socjologia lub innych związanych z obszarem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • interesujesz się metodami środowiskowego wsparcia osób chorych psychicznie,
 • szukasz konkretnej, kompleksowej oferty obejmującej możliwość odbywania stażu w kilku placówkach

…dołącz do nas!

Jaki przebieg ma wolontariat w Stowarzyszeniu „Pomost”?

Wolontariat przy Stowarzyszeniu „Pomost” pozwala na:

 • uzyskanie zindywidualizowanego planu odbywania wolontariatu
 • zapoznanie się z kompleksowym programem wsparcia środowiskowego
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • zdobycie umiejętności pracy grupowej z  osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • uczestniczenie w zebraniach zespołów terapeutycznych i w superwizjach
 • zapoznanie się z zakresem obowiązków psychologa, terapeuty zajęciowego, trenera pracy w placówkach wsparcia środowiskowego
 • możliwość nabycia umiejętności tworzenia indywidualnych planów wsparcia

I etap odbywania wolontariatu - okres stażowy:

 • Poznanie specyfiki działalności placówek POMOSTU (Ośrodek Wsparcia, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Pacjenta „Promyk”) i odbycie w każdej z nich 16 h stażu
 • Poznanie personelu i uczestników
 • Uczestniczenie w zebraniach społeczności terapeutycznej
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych (wspomaganie personelu)

II etap - podpisanie Indywidualnego Programu Wolontariatu :

Jeśli Wolontariusz pozytywnie przeszedł okres stażowy może zaangażować się pełniej w działania na terenie wybranej placówki w indywidualnie ustalonym z opiekunami wolontariatu wymiarze godzin. Ten etap odbywania wolontariatu stwarza możliwość bardziej aktywnego włączania się w życie placówki oraz podjęcia przez Wolontariusza odpowiedzialności za określone oddziaływania terapeutyczne.

W ramach zadań indywidualnie powierzanych Wolontariuszom istnieje możliwość m.in.:

 • uczestniczenia w zebraniach zespołu terapeutycznego
 • uczestniczenie w zajęciach i zebraniach społeczności terapeutycznej
 • uczestniczenia w superwizjach
 • poprowadzenie zajęć integracyjnych lub innych zajęć uwzględniających umiejętności wolontariusza dla grupy 1x w tyg.
 • prowadzenia indywidualnych rozmów wspierających z wybranymi uczestnikami z możliwością konsultacji z opiekunem wolontariatu
 • wspieranie opiekuna wybranej sekcji zajęciowej w planowaniu i omawianiu działalności sekcji
 • prowadzenia indywidualnych treningów z wybranymi uczestnikami np. treningu samodzielnego poruszania się, treningu funkcji poznawczych i innych
 • uczestniczenia w wyjściach do instytucji kultury oraz wycieczkach rekreacyjnych
 • udziału w działaniach na rzecz Stowarzyszenia Pomost: wyszukiwanie sponsorów, pozyskiwanie 1%  i inne działania związane z fundraisingiem
 • współtworzenie relacji z wydarzeń w mediach społecznościowych
 • dla wybranych osób propozycja współpracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

Każdy Wolontariusz otrzyma zaświadczenie:

- po I etapie o odbyciu wolontariatu,

- po II etapie o ukończeniu Programu dla Wolontariuszy oraz zindywidualizowaną opinię.

Prosimy zgłaszać swoje kandydatury (CV) na adres: wolontariat@pomost.info.pl

Zapraszamy!