Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupia osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, ich rodziny oraz profesjonalistów zaangażowanych w udzielanie im pomocy.

Inicjatorem i patronem Porozumienia jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Cele

Głównymi celami Porozumienia są:

  • wypracowanie i promowanie środowiskowego modelu wsparcia,
  • zapobieganie stygmatyzacji,
  • integracja środowisk zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom chorującym.

Porozumienie powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowisk zaangażowanych we wspieranie osób chorujących psychicznie. Inicjatorem, patronem i opiekunem przedsięwzięcia jest Wydział Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Porozumienie jest platformą dla współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin. W jego ramach możliwa będzie wymiana poglądów, doświadczeń i pomysłów na rozwiązywanie ważnych kwestii takich jak stygmatyzacja i stereotypowe traktowanie oraz skuteczne wspieranie osób chorujących psychicznie.

Celem Porozumienia jest również rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy o chorobach psychicznych, tak aby zapobiegać uprzedzeniom i dyskryminacji wobec społeczności, która jest wciąż postrzegana przez pryzmat niechętnych przekonań. Chcemy wspierać osoby chorujące w ich społecznościach lokalnych.

Z inicjatywą powstania Porozumienia wystąpiły liczne, aktywne od wielu lat warszawskie środowiska, zajmujące się długoterminowym wspieraniem osób chorujących w społecznościach lokalnych.

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST jest członkiem Porozumienia i aktywnie wspiera jego działania.

Więcej informacji na stronie czasnaporozumienie.pl.