Przeskocz do treści

Klub weekendowy „Promyk”

UWAGA – ZAWIESZENIE STACJONARNEG) DZIAŁANIA KLUBU WEEKENDOWEGO „PROMYK”

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego wydaną na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Klub weekendowy „Promyk” pozostaje zamknięty do odwołania.

Terapeuci pełnią dyżur telefoniczny pod nrem: 22 614 16 49Klub weekendowy

sb. i ndz., godz. 10.00 – 18.00

ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49