Przeskocz do treści

logo_warszawaOśrodek jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej. Ośrodek Wsparcia jest jedyną placówką pobytu dziennego dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w Dzielnicy Białołęka.


Naszym celem jest:

  • Włączenie osób chorujących psychicznie do działań aktywizujących
  • Zapewnienie im wsparcia społecznego
  • Objęcie ich programem rehabilitacji psychiatrycznej
  • Wsparcie procesu leczenia poprzez monitorowanie stanu psychicznego uczestników, motywowanie do leczenia oraz interwencje w razie pogorszenia stanu psychicznego
  • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
  • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka poprzez nawiązanie relacji z innymi, rozwój zainteresowań i umiejętności, promowanie zdrowego stylu życia
  • Wsparcie członków rodzin osób chorujących psychicznie
  • Wsparcie usamodzielniania się osób chorujących psychicznie i ich pełnego funkcjonowania w społeczeństwie
  • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie

Szeroka oferta proponowanych w zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Program Ośrodka Wsparcia:
1) Prowadzenie społeczności terapeutycznej - nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji, integracja , możliwość wypowiedzenia swojego zdania oraz angażowanie uczestników we wspólne działania.
2) Sekcje zajęciowe m.in.:
sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera Internetu
sekcja gospodarstwa domowego – nauka samodzielnego przygotowywania posiłków, nauka zasad zdrowego żywienia
sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
- zajęcia plastyczne - możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji
- muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego
3) Zajęcia o charakterze terapeutycznym
• trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich
• trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników
• grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności
• trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności
• trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania zdrowego stylu życia
• zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju
• przegląd prasy – zajęcia mają na celu zwiększenie orientacji w rzeczywistości społeczno-politycznej
4) Aktywizacja podopiecznych
• wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki
• zajęcia integracyjne – praca nad zwiększeniem zaufania w grupie, zadania zorientowane na wspólne działania
• cykliczne spotkania z trenerem pracy
5) Wpierające rozmowy indywidualne z psychologiem – towarzyszenie uczestnikowi w jego przeżyciach, dawanie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, wspólne wypracowanie i realizacja indywidualnego planu terapeutycznego
6) Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna

Przy przyjęciu nie wymagamy skierowania, ubezpieczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Prezentacja "Rola Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Ośrodek Wsparcia
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa
tel. 22 403 65 11
e-mail: osrodek.wsparcia@pomost.info.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1997 roku i jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, zwiększenia samodzielności oraz podjęcia pracy zawodowej. Program rehabilitacji w WTZ obejmuje 30 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym i modyfikowanym dla każdego uczestnika przez zespół terapeutyczny pracujący w naszym ośrodku. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” pracuje w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Dzięki codziennym, porannym zebraniom społeczności, w których biorą udział uczestnicy i personel Warsztatu, dokonuje się wspólny podział funkcji i zadań, uzgadniane są prawa i obowiązki oraz planowane są wspólne działania.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej działają następujące pracownie:

Pracownia rękodzieła artystycznego: zajęcia w pracowni są tematycznie zróżnicowane, co ma na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności a także sprawności manualnej. Tworzone są tu prace za pomocą różnorodnych technik, m.in. techniki decoupage. Wykonywane są proste prace krawieckie, hafty oraz biżuteria.

Pracownia gospodarstwa domowego: w ramach pracowni przeprowadzany jest trening wykonywania prostych czynności domowych i codziennego planowania budżetu. Pracownia przygotowuje dla uczestników WTZ przyjęcia okazjonalne (imieniny, święta, itp.). Uczestnicy poznają tu także zasady zdrowego, racjonalnego żywienia.

Pracownia ceramiczno-witrażowa: celem działalności pracowni jest rozwijanie wyobraźni, cierpliwości i precyzji. Uczestnicy tworzą w niej przedmioty sztuki użytkowej. Wykonywane są tu wszelkie prace ceramiczne, malowanie na szkle oraz witraże.

Pracownia komputerowo-biurowa: w pracowni uczestnicy uczą się podstaw obsługi programów komputerowych oraz maszyn biurowych, takich jak np. bindownica, ksero, laminator. Redaguje się w niej gazetkę Warsztatu oraz wykonuje wszelkie prace biurowe wewnątrz warsztatowe.

Pracownia aktywizacji zawodowej: w zajęciach biorą udział osoby najbardziej zaawansowane w procesie rehabilitacji społecznej, które chcą w niedługim czasie rozpocząć aktywność zawodową. Uczestnicy zapoznają się z ofertami pracy, odwiedzają centra aktywizacji zawodowej, uczęszczają na praktyki i kursy. Uczą się pisać CV, listy motywacyjne, uzyskują informacje jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownia aktywizacji zawodowej na bieżąco uaktualnia ogłoszenia o pracę zarówno te z "wolnego rynku pracy" jak i z Zakładów Pracy Chronionej. Współpracuje z Punktem Aktywizacji Zawodowej przy OPS-ie, z Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto prowadzimy dodatkowe zajęcia takie jak:

Grupy wsparcia: cotygodniowe spotkania grupowe stwarzające możliwość do wymiany doświadczeń, ćwiczenia umiejętności dawania i udzielania wsparcia.

Indywidualne zajęcia z psychologiem: rozmowy indywidualne z psychologiem o charakterze wspierającym.

Relaksacje: czas odpoczynku przy muzyce.

Zajęcia plastyczne: zajęcia prowadzone we współpracy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej. Podczas zajęć uczestnicy pod okiem specjalisty plastyka zapoznają się z różnymi technikami malarskimi i mają okazję tworzyć własne prace, które uczestniczą w corocznych wernisażach.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe: tzw. "dzień sportu", wyjścia na spacer, gra w siatkówkę lub, gdy pogoda nie dopisuje, gry planszowe i ping pong.

Trening aktywizacji zawodowej i społecznej: zajęcia grupowe poszerzające wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z podejmowaniem zatrudnienia i dobrym funkcjonowaniem w środowisku pracy.

Jeśli chcesz: nawiązać nowe znajomości, porozmawiać o swoich problemach, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć umiejętności, uczestniczyć w wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci znaleźć pracę - czekamy na Ciebie!

Warsztat Terapii Zajęciowej
czynny: pon. - pt. godz. 8.00 - 16.00
ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49
e-mail: wtz@pomost.info.pl

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST" ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85. Do rejestru Stowarzyszeń zostało wpisane w dniu. 19.01.1994 r.

Jak nas wesprzeć?

Możesz przekazać nam 1% podatku wpisując w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT nasz KRS: 0000050609

Możesz również wesprzeć nas wpłatą na konto:

14 1500 1070 1210 7002 9448 0000 - Bank Zachodni WBK

Podstawowym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest stworzenie systemu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to realizowane jest poprzez pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i materialną osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.