Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze były realizowane przez Stowarzyszenie POMOST w latach 1997–2018.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze polegają na udzielaniu wsparcia w miejscu zamieszkania osób chorujących poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. W 2017 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało miesięcznie ok. 150 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zainteresowane korzystaniem z SUO proszone są o nawiązanie kontaktu ze swoim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie POMOST od 1 stycznia 2019 nie realizuje Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.