Przeskocz do treści

logo_warszawaMieszkanie chronione jest placówką treningową, wspierającą proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym,. stanowiące bazę dla uczestnictwa w innych programach aktywizujących, wspierających samodzielność lub podjęcie zatrudnienia. Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym zapewnia osobom chorym warunki do readaptacjii rehabilitacji społecznej. W ramach mieszkania, poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca do zamieszkania, oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów, poradnictwa socjalnego i zawodowego.  Powyższe   cele programu są realizowane w sześcioosobowym mieszkaniu chronionym- treningowym, mieszczącym się w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

W mieszkaniu mieszka jednorazowo do 6 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie – mieszkańców m.st. Warszawy.

Program prowadzony w mieszkaniu chronionym-treningowymjest oparty na zasadach społeczności terapeutycznej.  Każdy z mieszkańców uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz otrzymuje wsparcie psychospołeczne od zespołu terapeutycznego (psycholodzy, pracownik socjalny, doradca zawodowy).

Warunki korzystania z mieszkania chronionego-treningowego można zestawić następująco:

 • rozpoznanie choroby psychicznej i korzystanie z opieki lekarza psychiatry, potwierdzone dokumentem z psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • systematyczne, samodzielne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza psychiatrę,
 • bycie mieszkańcem m.st. Warszawy,
 • pozytywna kwalifikacja przez Zespół terapeutyczny do mieszkania,
 • otrzymanie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej przyjęcia i korzystania z Mieszkania Chronionego,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji do udziału w działaniach wspierająco – aktywizujących,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji Regulaminu Mieszkania Chronionego- Treningowego.
 • stały udział w przedpołudniowych programach środowiskowych (np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wsparcia, i inne), lub podjęcie pracy.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu – nr. telefonu 600 617 522.

ZAPRASZAMY !

Jeśli…

 • jesteś studentem III, IV lub V roku lub absolwentem któregoś z następujących kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, socjologia lub innych związanych z obszarem pracy
  z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • interesujesz się metodami środowiskowego wsparcia osób chorych psychicznie,
 • szukasz konkretnej, kompleksowej oferty obejmującej możliwość odbywania stażu w kilku placówkach

…dołącz do nas!

Jaki przebieg ma wolontariat w Stowarzyszeniu „Pomost”?

Wolontariat przy Stowarzyszeniu „Pomost” pozwala na:

 • uzyskanie zindywidualizowanego planu odbywania wolontariatu
 • zapoznanie się z kompleksowym programem wsparcia środowiskowego
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • zdobycie umiejętności pracy grupowej z  osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • uczestniczenie w zebraniach zespołów terapeutycznych i w superwizjach
 • zapoznanie się z zakresem obowiązków psychologa, terapeuty zajęciowego, trenera pracy w placówkach wsparcia środowiskowego
 • możliwość nabycia umiejętności tworzenia indywidualnych planów wsparcia

I etap odbywania wolontariatu-  okres stażowy:

 • Poznanie specyfiki działalności placówek POMOSTU (Ośrodek Wsparcia, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Pacjenta „Promyk”) i odbycie w każdej z nich 16 h stażu
 • Poznanie personelu i uczestników
 • Uczestniczenie w zebraniach społeczności terapeutycznej
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych (wspomaganie personelu)

II etap-  podpisanie Indywidualnego Programu Wolontariatu :

Jeśli Wolontariusz pozytywnie przeszedł okres stażowy może zaangażować się pełniej w działania na terenie wybranej placówki w indywidualnie ustalonym z opiekunami wolontariatu wymiarze godzin. Ten etap odbywania wolontariatu stwarza możliwość bardziej aktywnego włączania się w życie placówki oraz podjęcia przez Wolontariusza odpowiedzialności za określone oddziaływania terapeutyczne.

W ramach zadań indywidualnie powierzanych Wolontariuszom istnieje możliwość m.in.:

 • uczestniczenia w zebraniach zespołu terapeutycznego
 • uczestniczenie w zajęciach i zebraniach społeczności terapeutycznej
 • uczestniczenia w superwizjach
 • poprowadzenie zajęć integracyjnych lub innych zajęć uwzględniających umiejętności wolontariusza dla grupy 1x w tyg.
 • prowadzenia indywidualnych rozmów wspierających z wybranymi uczestnikami z możliwością konsultacji z opiekunem wolontariatu
 • wspieranie opiekuna wybranej sekcji zajęciowej w planowaniu i omawianiu działalności sekcji
 • prowadzenia indywidualnych treningów z wybranymi uczestnikami np. treningu samodzielnego poruszania się, treningu funkcji poznawczych i innych
 • uczestniczenia w wyjściach do instytucji kultury oraz wycieczkach rekreacyjnych
 • udziału w działaniach na rzecz Stowarzyszenia Pomost: wyszukiwanie sponsorów, pozyskiwanie 1%  i inne działania związane z fundraisingiem
 • współtworzenie relacji z wydarzeń w mediach społecznościowych
 • dla wybranych osób propozycja współpracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

Każdy Wolontariusz otrzyma zaświadczenie:

- po I etapie o odbyciu wolontariatu,

- po II etapie o ukończeniu Programu dla Wolontariuszy oraz zindywidualizowaną opinię.

Prosimy zgłaszać swoje kandydatury (CV) na adres: wolontariat@pomost.info.pl  do 13.10.2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia I edycji programu: 06.11.2017 r.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

Od roku 1994, na podstawie zawartego Porozumienia o Partnerstwie, Stowarzyszenie Pomost współpracuje ze Reha Verein - Stowarzyszeniem z Niemiec (Monchengladbach). W jej ramach zrealizowano wiele wspólnych projektów. Można do nich zaliczyć min.:

 • 12 polsko – niemieckich wyjazdów wakacyjnych. Odbywają się w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach (morze lub góry), oferują możliwość wypoczynku oraz rehabilitacji. W wyjazdach biorą udział uczestnicy i terapeuci z obu Stowarzyszeń.
 • Seminaria szkoleniowe dla personelu. Oferują możliwość wymiany doświadczeń z realizacji programów wsparcia oraz przygotowywanie wspólnych projektów. Dotychczas spotkania takie odbyły się min. w Warszawie, Monchengladbach, Weimarze i Nijmegen.
 • Internetowy serwis „Rehabilitacja”. Zawiera informacje o działaniach Stowarzyszeń oraz materiały przygotowane przez uczestników (poezja, proza, komiksy, zdjęcia). Dostępny w polskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej. http://reha-pomost.org/
 • Program ICAR. Edukacyjny kurs z zakresu obsługi komputerów i Internetu przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „RIBW” (Holandia). Zaliczony przez Komisję Europejską do 20 programów "Best practice" realizowanych w Unii w latach 2002 – 2007 w obszarze „Edukacja dorosłych”.http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/documents/publications/success-stories_pl.pdf
 • Wyjazdy studyjne uczestników. W ich ramach uczestnicy programów prowadzonych przez Pomost wraz z terapeutą spędzili 5dni w Monchengladbach zajmując się wspólnie z uczestnikami Reha Verein fotografią cyfrową oraz zwiedzając placówki wsparcia.
 • Wymiana personelu. Obejmuje grupowe wizyty studyjne w Warszawie i Monchengladbach oraz pobyty stażowe terapeutów. Umożliwia lepsze poznanie się, wymianę informacji oraz zdobycie wiedzy na temat realizacji programów środowiskowych.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze są realizowane od 1997 r. i polegają na udzielaniu wsparcia w miejscu zamieszkania osób chorujących poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. Działalność ta prowadzona jest w dzielnicach Targówek, Białołęka, Bemowo, Praga Południe. Terapeuci świadczą usługi w formie wizyt domowych.

W 2012 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało miesięcznie ok. 180 osób chorujących psychicznie.

logo_warszawaKlub "PROMYK" umożliwia atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. W Klubie istnieje możliwość m.in. wypicia kawy, herbaty, a przede wszystkim wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Dodatkowo organizowane są zajęcia integracyjne takie jak: wyjścia kulturalne (kina, teatry, muzea, wystawy), spacery i wycieczki, wspólne grillowanie, udział we wspólnych uroczystościach świątecznych (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, imieniny), wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

W ramach Klubu organizowane są:

 • wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe (święta, imieniny), wieczory poetyckie
 • trening kulinarny
 • wspólne oglądanie telewizji i filmów wideo
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz wycieczki i spacery

Serdecznie zapraszamy!

Klub Pacjenta "Promyk"

pon. - pt. godz. 16.00 - 20.00
sob. godz. 10.00 - 14.00

ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”
Organizacja Pożytku Publicznego

adres:
ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa

tel./faks: 22 614 16 38, 22 614 16 49
e-mail: pawel.bronowski@icar.org.pl

Konto bankowe:
14 1500 1070 1210 7002 9448 0000
KREDYT BANK S.A./ II ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Kondratowicza 35 03-285 Warszawa

GRUPA ROZWOJOWA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, NADUŻYWAJACYCH ALKOHOLU ORAZ ICH RODZIN

Projekt realizowany jest w Dzielnicy Białołęka. Składa się z działań adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, mających problem z nadużywaniem alkoholu oraz członków ich rodzin.

W ramach Grupy Rozwojowej istnieje możliwość:

 • uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji
 • uczestnictwa w Programie Profilaktycznym, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych
 • nabycia wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego, bez stosowania substancji psychoaktywnych
 • nawiązania nowych znajomości
 • odbycia konsultacji indywidualnej dla osób chorujących oraz ich rodzin i bliskich
 • uczestnictwa w Grupie Wsparcia

Cele projektu:

 • promowanie zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego trybu życia
 • zapewnienie osobom chorym psychicznie, w tym osobom mającym równocześnie problem z piciem alkoholu, wielostronnych świadczeń psychologicznych i społecznych
 • wsparcie procesu leczenia oraz motywowanie do systematycznej farmakoterapii

Nie wymagamy:

 • skierowania
 • ubezpieczenia

Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 19.00
ul. Śreniawitów 4
tel. (22) 403 65 11