Przeskocz do treści

Ośrodek Wsparcia

logo_warszawaOśrodek jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej. Ośrodek Wsparcia jest placówką pobytu dziennego dla mieszkańców m.st. Warszawy w szczególności mieszkających na Białołęce (jedyna taka placówka w dzielnicy).

Naszym celem jest:

 • Włączenie osób chorujących psychicznie do działań aktywizujących
 • Zapewnienie im wsparcia społecznego
 • Objęcie ich programem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
 • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka oraz wspieranie w powrocie do aktywności lokalnej,
 • Wsparcie członków rodzin naszych uczestników
 • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie

Szeroka oferta proponowanych w zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Proponujemy następujące formy wspierania i aktywności:

1) Uczestniczenie w społeczności terapeutycznej - nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji i współodpowiedzialności za działalności ośrodka.

2) Sekcje zajęciowe m.in.:

 • sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera Internetu
 • sekcja gospodarstwa domowego – nauka samodzielnego przygotowywania posiłków, nauka zasad zdrowego żywienia
 • sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
  - zajęcia plastyczne - możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji
  - muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego

3) Zajęcia o charakterze terapeutycznym

 • trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich
 • grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności
 • trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności
 • trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania działań pomagających w utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej i fizycznej,
 • zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju
 • warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów jest zgłębianie zasobów indywidualnych i społecznych, refleksja nad potrzebami, możliwościami rozwoju uczestników
 • trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników

4) Rozmowy indywidualne z psychologiem – opieka indywidualna uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozmowy wspierające, psychoedukacja

5) Aktywizacja podopiecznych

 • wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki po Warszawie
 • zajęcia integracyjne – praca nad zwiększeniem zaufania w grupie, zadania zorientowane na wspólne działania.

6) Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna.

W trakcie roku zajęcia i tempo ich prowadzenia są dostosowywane do zainteresowań, potrzeb i kondycji psychicznej mieszkańców Warszawy.
Przy przyjęciu nie wymagamy ubezpieczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Wystarczy skierowanie od prowadzącego lekarza psychiatry.

Ośrodek Wsparcia
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa
tel. 22 403 65 11
e-mail: osrodek.wsparcia@pomost.info.pl