Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Wsparcia jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej.

Ośrodek przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców m.st Warszawy, którzy są osobami z doświadczeniem choroby psychicznej i posiadają „zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby psychicznej i wskazaniach do udziału w aktywności w ośrodku wsparcia.”

Cele

Naszym celem jest:

 • Włączenie osób chorujących po kryzysie psychicznym do działań aktywizujących
 • Zapewnienie wsparcia społecznego
 • Objęcie programem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
 • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka oraz wspieranie w powrocie do aktywności lokalnej,
 • Wsparcie członków rodzin naszych uczestników,
 • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie.

Szeroka oferta proponowanych zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Program

Proponujemy następujące formy wspierania i aktywności:

 • Uczestniczenie w społeczności terapeutycznej – nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji i współodpowiedzialności za działalność ośrodka.
 • Sekcje zajęciowe m.in.:
  • sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera i Internetu;
  • sekcja gospodarstwa domowego – ćwiczenie samodzielnego przygotowywania posiłków, wdrażanie zasad zdrowego żywienia;
  • sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
   • zajęcia plastyczne – możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji i sprawności manualnych;
   • muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego;
   • zajęcia teatralne
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym:
  • trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich;
  • grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności;
  • trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności;
  • trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania działań pomagających w utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej i fizycznej;
  • zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju;
  • warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów jest zgłębianie zasobów indywidualnych i społecznych, refleksja nad potrzebami, możliwościami rozwoju uczestników;
  • trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników;
 • Rozmowy indywidualne z psychologiem – opieka indywidualna uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozmowy wspierające, psychoedukacja;
 • Aktywizacja:
  • zajęcia integracyjne i wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki po Warszawie i po Mazowszu
 • Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna.

Zespół

 • Wojciech Lenard – mgr psychologii, psycholog kliniczny,
 • Krystyna Wiktorzak – mgr psychologii,
 • Martyna Skórczewska – mgr psychologii,
 • Agata Maj – mgr psychologii, mgr pedagogiki specjalnej,
 • Olimpia Bogusz – mgr sztuki, terapeutka zajęciowa.

Kontakt

Zapraszamy chętnych i prosimy o kontakt:

Telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
tel.: 22 403 65 11

Mailowy
ośrodek.wsparcia@pomost.info.pl

Osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa

Dojazd jest bardzo prosty – znajdujemy się „w kwadracie” Galerii Północnej, Lidla, ul. Myśliborskiej i DH Tarchomin – autobusem – 152, 186,211, 314,509 i 518. Tramwajem – 2 i 17.

Zapraszamy

Projekt finansuje m. st. Warszawa