Przeskocz do treści

Ośrodek Wsparcia

logo_warszawaOśrodek jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej. Ośrodek Wsparcia jest jedyną placówką pobytu dziennego dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w Dzielnicy Białołęka.


Naszym celem jest:

  • Włączenie osób chorujących psychicznie do działań aktywizujących
  • Zapewnienie im wsparcia społecznego
  • Objęcie ich programem rehabilitacji psychiatrycznej
  • Wsparcie procesu leczenia poprzez monitorowanie stanu psychicznego uczestników, motywowanie do leczenia oraz interwencje w razie pogorszenia stanu psychicznego
  • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
  • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka poprzez nawiązanie relacji z innymi, rozwój zainteresowań i umiejętności, promowanie zdrowego stylu życia
  • Wsparcie członków rodzin osób chorujących psychicznie
  • Wsparcie usamodzielniania się osób chorujących psychicznie i ich pełnego funkcjonowania w społeczeństwie
  • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie

Szeroka oferta proponowanych w zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Program Ośrodka Wsparcia:
1) Prowadzenie społeczności terapeutycznej - nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji, integracja , możliwość wypowiedzenia swojego zdania oraz angażowanie uczestników we wspólne działania.
2) Sekcje zajęciowe m.in.:
sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera Internetu
sekcja gospodarstwa domowego – nauka samodzielnego przygotowywania posiłków, nauka zasad zdrowego żywienia
sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
- zajęcia plastyczne - możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji
- muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego
3) Zajęcia o charakterze terapeutycznym
• trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich
• trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników
• grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności
• trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności
• trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania zdrowego stylu życia
• zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju
• przegląd prasy – zajęcia mają na celu zwiększenie orientacji w rzeczywistości społeczno-politycznej
4) Aktywizacja podopiecznych
• wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki
• zajęcia integracyjne – praca nad zwiększeniem zaufania w grupie, zadania zorientowane na wspólne działania
• cykliczne spotkania z trenerem pracy
5) Wpierające rozmowy indywidualne z psychologiem – towarzyszenie uczestnikowi w jego przeżyciach, dawanie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, wspólne wypracowanie i realizacja indywidualnego planu terapeutycznego
6) Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna

Przy przyjęciu nie wymagamy skierowania, ubezpieczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Prezentacja "Rola Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Ośrodek Wsparcia
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa
tel. 22 403 65 11
e-mail: osrodek.wsparcia@pomost.info.pl