Wsparcie działań samopomocowych i destygmatyzacyjnych

Od czerwca 2018 r.  realizujemy  dwa nowe projekty, które są współfinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

  1. Projekt p. n. „Wspieranie samopomocy osób chorujących psychicznie” – koncentruje się na wzmacnianiu ruchów samopomocowych, zakłada możliwość uzyskania efektywnego wsparcia osób chorujących przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które znajdują się w fazie zdrowienia. Umożliwia również aktywizację społeczną i zawodową osób chorujących. Naczelnym rezultatem projektu będzie wsparcie ruchu samopomocowego osób z zaburzeniami psychicznymi. Odbędzie się to poprzez umocnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w samodzielnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych. Projekt obejmuje m.in. konsultacje i wsparcie udzielane przez osoby po kryzysie psychicznych oraz profesjonalistów, prowadzenie kursu „Ekspert przez doświadczenie”, edycję Mazowieckiego Poradnika-Informatora dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin, prowadzenie programu Doradcy Telefonicznego.
  2. Projekt p. n. „Kompleksowy program destygmatyzacji osób chorujących psychicznie” – Realizowany projekt to kompleksowa kampania destygmatyzacyjna adresowana do społeczności lokalnych Mazowsza. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od ponad 15 lat przez Bródnowskie Stowarzyszenie „Pomost”. W ich prowadzeniu uczestniczą  osoby  z doświadczeniem choroby psychicznej oraz profesjonaliści z programów wsparcia.  Głównym celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań destygmatyzacyjnych w województwie mazowieckim. W ramach projektu przewidziano m.in.: utworzenie i prowadzenie mazowieckiego portalu internetowego, prelekcje destygmatyzacyjne w społecznościach lokalnych (min. szkoły, ośrodki pomocy społecznej, władze samorządowe), wydawanie i dystrybucję przygotowywanego przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej BiuletynuTROPiciel,  spotkania destygmatyzacyjne na terenie Mazowsza. W ramach projektu planuje się zawarcie 4 lokalnych koalicji na rzecz wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zapobiegania ich stygmatyzacji.

Oba projekty są realizowane w okresie : 1.06.2018 – 30.11.2020r.